IT řešení, Elektroinstalace, EZS, Internet, ISP

Telefonní ústředny

tel_ustredny

Naše společnost se zabývá také projekcí a instalaci komunikačních systémů a telefonních ústředen.

Klasické systémy budujeme díky dlohodobým zkušenostem zejména na základě digitálních telefonních ústředen Panasonic. V dnešní době jsou ale tyto čím dál více vytlačovány výhodami IP telefonie a virtuálních ústředen. Díky vysoké variabilitě takového systému jsme schopni nabídnout minimalistickou VoIP ústřednu pro doslova pár vnitřních účastnických stanic až po ústřednu se sty až tisíci účastníky. Je možné také více takových systému spojit do jednoho celku a tak se může vzdálená pobočka vaší firmy jevit jako vedlejší kancelář.

VoIP telefonie je technologie pro přenos hlasové komunikace přes síť Internet s použitím otevřených standardů založených na IP. Je tak snazší zbavit se zbytečného tíživého závazku se stávajícím telefonním operátorem a naplno využívat možnosti libovolného poskytovatele VoIP telefonie. Díky provázanosti s IP protokolem můžeme „tvartovat“ datový tok a přizpůsobit vytížení sítě požadavkům na kvalitu hovorového kanálu.

I stávající instalaci PBX lze snadno převést na VoIP technologii.